Forside

Breaking News

 

Indkaldelse til generalforsamlingen og Årsrapport er udsendt til medlemmer, der har oplyst Falen Grundejerforening af 1973 deres E-mail adresse.

 

De kan også findes under punktet Generalforsamling.

 

Bestyrelsen glæder sig til at se dig i Bork Hallen den 14. april 2018 kl. 11. Efter generalforsamling bydes der på snitter.

December 2017

 

 

Kære Grundejer i Falen Grundejerforening af 1973

 

 

Under Nyhedsbreve har bestyrelsen lagt information om, at Kosig Landvindingslag overtager vedligeholdelsen af grøfter i grundejerforeningens område.

 

Overtagelsen sker med udgangen af marts måned 2018. Dette betyder, at grundejere, der har oprensningspligt for den tilstødende grøft, skal sørge for, at deres del af grøften kan afleveres oprenset og funktionsdygtig på dette tidspunkt.

 

Grundejerforeningen vil på det tidspunkt tilse, at den forlangte oprensning er gennemført.

 

De nærmere krav og vilkår for Kosig Landvindingslags overtagelse af grøfterne beskrives nærmere i informationen under Nyhedsbreve.

 

Prisen for denne overtagelse vil være 40 - 50 kr. pr. grundejer pr. år i Falen Grundejerforening af 1973. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå, at kontingentet nedsættes med et tilsvarende beløb, således at overtagelsen vil være udgiftsneutralt for den enkelte grundejer.

 

Samtidig vil bestyrelsen ønske alle grundejere et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Husk at udfylde registreringsskemaet, så du kan få alle nye informationer fra foreningen.

 

Du kan registrere dig ved hjælp af skemaet, som du finder under fanen Registreringskema.

VIGTIG INFO

Har du en Gmail konto? så skal du være opmærksom på, at mails sendt fra os via vores medlemsystem kan være havnet i din spammappe! Tjek derfor altid din spammappe med jævne mellemrum.

 

Hvis Gmail har sendt vores mail i spammappen, så skal du gå ind og sætte et kryds ud for vores mail og derefter klikke for oven på Ikke spam, så vil vores mails for fremtiden komme i din indbakke.

falengf.dk © 2015

Nyheder:

Generalforsamling

2018

 

Næste års generalforsamling afholdes den 14. april 2018 kl. 11 i Bork Hallen.

_____________________

Vandingslauget

 

Næste års generalforsamling afholdes fredag den 2. marts 2018 kl. 19.30.

 

Alle er velkomne.

_______________________

Sponsorer

______________________

Vedtægter for Falen Grundejerforening af 1973

 

(Se under fanebladet: Vedtægter)

______________________

 

Vedtægter for fællesprivat regnvandssystem i Kosigvænget, Bork Havn, 6893 Hemmet.

 

(Se under fanebladet: Vedtægter.)

____________________________

 

Brug denne hjemmeside i tilfælde af uheld:

 

 

Nyttige App's

 

Du kan også installere 2 App's. Den ene til hjertestarter og den anden til alarm 1-1-2.

 

Se under nyhedsbreve.

______________________

 

Bork Havnefestival

Afholdes hvert år i august.

 

www.borkhavnefestival.dk

______________________