Forside

Fælles åben landsby

 

Bedst mod West inviterer til et arrangement, som finder sted den 17. september 2017 i Bork, Lyne, Sdr. Vium og Hemmet.

 

Materialer om arrangementet kan findes på fanebladet Informationer.

September 2016

 

 

Kære Grundejer i Falen Grundejerforening af 1973

 

 

Alle Grundejerforeningerne i Bork afholdt møde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Forsyning.

 

Formålet med mødet var at finde en løsning på de vandproblemer, der er, når der falder større mængder regnvand over Bork området. Der har tidligere været afholdt et møde om dette mellem parterne. Her skulle man undersøge kloaksystemet og prøve at finde ud af, hvorfor der er så meget indsivende vand i kloakken. Dette vand belaster rensningsanlæggene unødigt, når det falder større regnmængder.

 

På mødet blev der aftalt forskellige muligheder for afhjælpning af problemerne med de store regnmængder. En del af løsningerne berører ikke vores grundejerforening, men der er dog nogle, hvor vi er direkte involveret.

 

Det vigtigste er, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil foretage en besigtigelse af brønde – hovedbrønde og skelbrønde – med det formål at afdække, om de er utætte og skal udskiftes.

 

I den anledning har Kommunen udarbejdet en skrivelse til alle grundejere i området. Den originale skrivelse kan se under Informationer på vores hjemmeside www.falen.dk.

 

I denne skrivelse står der, at Kommunen i efteråret 2016 og foråret 2017 vil lave en gennemgang af alle skelbrønde. Det betyder, at Forsyningens medarbejdere vil gå ind på den enkelte grundejers grund, afdække brønden og undersøge, om den fungerer korrekt, og at der ikke via brønden trænger uvedkommende regnvand ind i kommunens kloaksystem.

Det vil være en fordel for arbejdsgangene, hvis grundeejerne vil markere, hvor brøndene er, såfremt de ligger skjult.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Husk at udfylde registreringsskemaet, så du kan få alle nye informationer fra foreningen.

 

Du kan registrere dig ved hjælp af skemaet, som du finder under fanen Registreringskema.

VIGTIG INFO

Har du en Gmail konto? så skal du være opmærksom på, at mails sendt fra os via vores medlemsystem kan være havnet i din spammappe! Tjek derfor altid din spammappe med jævne mellemrum.

 

Hvis Gmail har sendt vores mail i spammappen, så skal du gå ind og sætte et kryds ud for vores mail og derefter klikke for oven på Ikke spam, så vil vores mails for fremtiden komme i din indbakke.

falengf.dk © 2015

Nyheder:

Generalforsamling

2018

 

Næste års generalforsamling afholdes den 14. april 2018 kl. 11 i Bork Hallen.

_____________________

Vandingslauget

 

Næste års generalforsamling afholdes fredag den 3. marts 2018 kl. 19.30.

 

Alle er velkomne.

_______________________

Sponsorer

______________________

Vedtægter for Falen Grundejerforening af 1973

 

(Se under fanebladet: Vedtægter)

______________________

 

Vedtægter for fællesprivat regnvandssystem i Kosigvænget, Bork Havn, 6893 Hemmet.

 

(Se under fanebladet: Vedtægter.)

____________________________

 

Brug denne hjemmeside i tilfælde af uheld:

 

 

Nyttige App's

 

Du kan også installere 2 App's. Den ene til hjertestarter og den anden til alarm 1-1-2.

 

Se under nyhedsbreve.

______________________

 

Bork Havnefestival

Afholdes hvert år i august.

 

www.borkhavnefestival.dk

______________________