Forside

  

  Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt

 Grundejerforeningen har købt en hjertestarter, som er offent-

  lig tilgængelig. Den er placeret Tranevænget nr. 1. Der vil blive   henvisningsskilte fra Klirevænget til hjertestarteren.


   Vi skal minde dig om, at generalforsamlingen afholdes:


Lørdag den 25. april 2020 kl. 11.00 i
Bork Hallen, Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet

   

   Dagsorden iflg. lovene.


   1. Valg af dirigent
   2. Valg af stemmeudvalg
   3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
   4. Aflæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor til

       godkendelse samt forelæggelse af budget for det kommende år.
   5. Indkomne forslag
   6. Fastsættelse af kontingent
   7. Valg af formand / kasserer
   8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
   9. Valg af revisorer og suppleanter
   10. Valg af udvalgsmedlemmer
   11. Eventuelt


   Med venlig hilsen

   Bestyrelsen


   Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i            hænde senest den 1. marts 2020.Kære medlem

 

Hvad betyder den nye persondata lovgivning for dig?


Grundet den nye lovgivning omkring brug og opbevaring af persondata, som træder i kraft den 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik. Dette betyder, at du let kan danne dig et overblik over, hvordan vi bruger dine oplysninger.


1. De oplysninger, vi har om dig, har du selv indberettet til Falen Grundejerforening af 1973 via vores registreringsskema, eller vi har fået dem via ejendomsmægleren/den tidligere ejer ved dit køb af sommerhuset.


2. Vi opbevarer kun oplysningerne, så længe du er medlem af grundejerforeningen.


3. Når du sælger dit sommerhus, og vi får besked om det, så sletter vi alle oplysninger om dig.


4. Alle oplysningerne ligger kun gemt på foreningens interne computer.


5. Det er kun foreningens bestyrelse, der har adgang til disse oplysninger, og vi videregiver dem IKKE til andre.


6. De oplysninger, vi har på vores medlemmer er:

          a. navn

          b. adresse

          c. postnummer

          d. hjemby

          e. e-mailadresse

          d. fastnet- og/eller mobilnummer


7. Tidligere fik vi opdateret vore oplysninger om medlemmerne 1 gang om året af Ringkøbing-Skjern kommune. Den service yder de ikke mere pga. den nye persondatalov.


8. Det er derfor meget vigtigt nu, at du selv sørger for, at vi har de opdaterede oplysninger om dig.


9. Du kan rette dine oplysninger via registreringsskemaet på hjemmesiden www.falengf. dk. Du skriver bare i kommentarfeltet, at der er opdaterede oplysninger om dig.

 

Har du spørgsmål til, hvilke oplysninger vi har om dig, er du altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.


God sommer


Søren Enemark

sekretær


Husk at udfylde registreringsskemaet, så du kan få alle nye informationer fra foreningen.


Du kan registrere dig ved hjælp af skemaet, som du finder under fanen Registreringskema.

VIGTIG INFO

Har du en Gmail konto? så skal du være opmærksom på, at mails sendt fra os via vores medlemsystem kan være havnet i din spammappe! Tjek derfor altid din spammappe med jævne mellemrum.


Hvis Gmail har sendt vores mail i spammappen, så skal du gå ind og sætte et kryds ud for vores mail og derefter klikke for oven på Ikke spam, så vil vores mails for fremtiden komme i din indbakke.

falengf.dk © 2015

Nyheder:

Generalforsamling

2020


Næste års generalforsamling afholdes den 25. april 2020 kl. 11 i Bork Hallen.

_____________________

 

Vandingslauget


Det er vedtaget, at generalforsamlingen ALTID afholdes den første fredag i marts måned.


Næste års generalforsamling afholdes fredag den 6. marts 2020 kl. 19.30.


Alle er velkomne.

_______________________

Sponsorer

______________________

Vedtægter for Falen Grundejerforening af 1973


(Se under fanebladet: Vedtægter)

______________________


Hjertestarter


Grundejerforeningen har indkøbt en hjertestarter, som er placeret Tranevænget 1.

Der er placeret henvis-ningsskilte på Klirevænget.


______________________


Bork Havnefestival

Afholdes hvert år i august.


www.borkhavnefestival.dk